نمایشگاه اتومبیل و موتور (psd)

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل خارجی

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل خارجی ایرانی با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت استفاده در انواع طراحی های تبلیغاتی نمایشگاه و تعمیرگاه اتومبیل ایرانی خارجی می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل های ایرانی خارجی کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی با فرمت psd می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل خارجی ایرانی با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز میکانیکی اتومبیل های ایرانی خارجی شامل بیش از ۳۰ لایه تفکی کشده می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت میکانیکی اتومبیل های ایرانی خارجی در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • رزولیشن طرح کارت ویزیت لایه باز تعمیرگاه خودرو های خارجی ایرانی ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه خودرو های ایرانی خارجی در سایز ۲۵۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه خودرو های خارجی ایرانی اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم طرح کارت ویزیت لایه باز تعمیرگاه میکانیکی خودروهای ایرانی خارجی تنها ۴۰٫۴ مگا بایت می باشد.

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل خارجی

جهت دانلود کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل کارت ویزیت میکانیکی اتومبیل طرح کارت ویزیت لایه باز میکانیکی اتومبیل طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه تعمیرگاه اتومبیل خودرو ایرانی خارجی نمایشگاه اتومبیل و موتور با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل خارجی
کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل خارجی

ادامه مطلب»

کارت ویزیت تعمیرگاه خودرو خارجی

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت تعمیرگاه خودرو خارجی با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت استفاده در انواع طراحی های تبلیغاتی میکانیکی ها و نمایشگاه های اتومبیل می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده قابل ویرایش تعمیرگاه اتومبیل های خارجی با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت تعمیرگاه میکانیکی خودرو خارجی لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت میکانیکی خودرو های خارجی با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت میکانیکی اتومبیل های ایرانی خارجی قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • کارت ویزیت لایه باز میکانیکی خودرو ایرانی خارجی با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • تعداد لایه های این طرح لایه باز کارت ویزیت میکانیکی خودرو ایرانی خارجی شامل ۵ لایه می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده قابل ویرایش تعمیرگاه خودرو ایرانی خارجی با رزولیشن ۳۰۰dpi می باشد.
 • کارت ویزیت لایه باز میکانیکی تعمیرگاه خودرو ایرانی خارجی در سایز ۹۰ در ۶۰ سانتیمتر می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز میکانیکی خودرو ایرانی خارجی در سایز ۲۷۰۰ در ۱۸۰۰ پیکسل می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز تعمیرگاه میکانیکی خودرو ایرانی خارجی اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم طرح لایه باز کارت ویزیت تعمیرگاه میکانیکی اتومبیل های ایرانی خارجی تنها ۲۱٫۷ مگا بایت می باشد.

کارت ویزیت تعمیرگاه خودرو خارجی

جهت دانلود کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل ایرانی خارجی کارت ویزیت لایه باز میکانیکی خودرو ایرانی خارجی طرح لایه باز کارت ویزیت میکانیکی تعمیرگاه اتومبیل ایرانی خارجی طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل کارت ویزیت خدماتی و تعمیرگاه با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت تعمیرگاه خودرو خارجی
کارت ویزیت تعمیرگاه خودرو خارجی

ادامه مطلب»

تابلو نمایشگاه اتومبیل

طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی آماده و قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز تابلو نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت طراحی تابلو تبلیغاتی میکانیکی تعمیرگاه خودرو ایرانی خارجی می باشد.

از ویزگی های این طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل خارجی ایرانی با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی تعمیرگاه میکانیکی نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح تابلو تبلیغاتی لایه باز نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی تعمیرگاه اتومبیل با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • تعداد لایه های تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی شامل بیش از ۳۰ لایه تفکیک شده می باشد.
 • طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی نمایشگاه تعمیرگاه اتومبیل ایرانی خارجی در سایز ۳۰۰ در ۱۰۰ سانتیمتر می باشد.
 • رزولیشن طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی میکانیکی اتومبیل ۵۰dpi می باشد.
 • طرح تابلو تبلیغاتی لایه باز نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی در سایز ۵۹۰۶ در ۱۹۶۹ پیکسل می باشد.
 • طرح تابلو تبلیغاتی لایه باز تعمیرگاه میکانیکی اتومبیل ایرانی خارجی اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم تابلو تبلیغاتی تعمیرگاه اتومبیل نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی تنها ۴۰٫۷ مگا بایت می باشد.

تابلو نمایشگاه اتومبیل

جهت دانلود طرح تابلو نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی طرح تابلو تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی طرح تابلو لایه باز نمایشگاه اتومبیل ایرانی خارجی طرح لایه باز تابلو نمایشگاه اتومبیل طرح لایه باز نمایشگاه اتومبیل و موتور طرح لایه باز تابلو تبلیغاتی نمایشگاه تعمیرگاه ایرانی خارجی با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

تابلو نمایشگاه اتومبیل
تابلو نمایشگاه اتومبیل

ادامه مطلب»

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت طراحی های تبلیغاتی نمایندگان اتومبیل تویوتا می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد

 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با کیفیت بالا می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل شامل ۷ لایه تفکیک شده می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • رزولیشن این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تنها ۸٫۳ مگا بایت می باشد.

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل تویوتا با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب برای تبلیغات نمایندگان فروش اتومبیل تویوتا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل
کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل

ادامه مطلب»

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت استفاده در طراحی های تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل تویوتا با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل شامل بیش از ۳۰ لایه کاملا تفکیک شده می باشد.
 • رزولیشن این طرح لایه باز آماده و قابل ویرایش کارت ویزیت نماشگاه اتومبیل ۳۰۰dpi است.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل تنها ۱۹٫۵ مگا بایت می باشد.

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت نمایندگان فروش اتومبیل تویوتا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا
کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل تویوتا

ادامه مطلب»

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت طراحی های تبلیغاتی نمایشگاه های اتومبیل می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت آماده نمایشگاه اتومبیل کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • طرح کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل شامل بیش از ۳۰ لایه تفکیک شده می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش تبلیغاتی نمایشگاه اتومبیل با رزولیشن ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل اختصاصی سایت تخصصی وطن فتو می باشد.
 • حجم این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش تنها ۲۸٫۷ مگا بایت می باشد.

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل
کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل

ادامه مطلب»

طرح لایه باز کارت ویزیت موتور سیکلت psd

طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت موتور سیکلت با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت چاپ و طراحی های تبلیغاتی فروشگاه های موتور سیکلت می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه موتور سیکلت با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش فروشگاه موتور سیکلت کاملا لایه باز می باشد.
 • کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت با فرمت psd می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت قابل ویرایش در فتوشاپ است.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه موتور سیکلت با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • تعداد لایه های بکار رفته در طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت شامل ۱۰ لایه است.
 • این طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • رزولیشن طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت با color mode : CMYK طراحی و ارائه شده است.
 • طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت اختصاصی وطن فتو می باشد.
 • حجم طرح کارت ویزیت لایه باز فروشگاه موتور سیکلت تنها ۱۲ مگا بایت است.

طرح لایه باز کارت ویزیت موتور سیکلت

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش فروشگاه موتور سیکلت با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

طرح لایه باز کارت ویزیت موتور سیکلت psd
طرح لایه باز کارت ویزیت موتور سیکلت psd

ادامه مطلب»

کارت ویزیت اتومبیل منطقه آزاد psd

طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت اتومبیل منطقه آزاد با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت طراحی های گوناگون نمایشگاه اتومبیل می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در فتوشاپ است.
 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل قابل با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد شامل ۱۰ لایه می باشد.
 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر است.
 • رزولیشن این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل اختصاصی وطن فتو می باشد.
 • حجم این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد تنها ۱۳ مگا بایت است.
 • دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل در ادامه مطلب در یک فایل zip مقدور است.

کارت ویزیت اتومبیل منطقه آزاد

جهت دانلود این طرح لایه باز آماده و قابل ویرایش کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل مناطق آزاد با فرمت psd و کیفیت بسیار جهت طراحی های تبلیغاتی بالا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت اتومبیل منطقه آزاد psd
کارت ویزیت اتومبیل منطقه آزاد psd

ادامه مطلب»

طرح کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG

طرح لایه باز کارت ویزیت ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت چاپ و استفاده در انواع طراحی های گوناگون تبلیغاتی می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو MG با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت آماده نمایندگی MG کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو های چینی با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو MG شامل بیش از ۱۰ لایه تفکیک شده می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت آماده نمایندگی خودرو MG در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • رزولیشن طرح لایه باز کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG با کیفیت ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG اختصاصی وطن فتو می باشد.
 • حجم طرح لایه باز کارت ویزیت نمایندگی خودرو های خارجی تنها ۱۶ مگا بایت می باشد.
 • دانلود طرح آماده کارت ویزیت نمایندگی خودرو های خارجی در ادامه مطلب در یک فایل zip مقدور است.

طرح کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

طرح کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG
طرح کارت ویزیت نمایندگی خودرو MG

ادامه مطلب»

کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل psd

طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه ارائه شده در این لحظه از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو یک طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا مناسب جهت استفاده در انواع طراحی های تبلیغاتی می باشد.

از ویژگی های این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح کارت ویزیت نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل کاملا لایه باز می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل با فرمت psd می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل قابل ویرایش در فتوشاپ می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه اتومبیل با کیفیت بسیار بالا می باشد.
 • تعداد لایه های این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل بیش از ۴۰ لایه می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل در سایز ۸۴ در ۴۸ میلیمتر می باشد.
 • رزولیشن این طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل ۳۰۰dpi می باشد.
 • طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل اختصاصی وطن فتو می باشد.
 • طرح لایه باز فروشگاه اتومبیل ارائه شده در این پست با حجم ۲۹ مگا بایت می باشد.
 • دانلود این طرح لایه باز نمایشگاه اتومبیل در ادامه مطلب در یک فایل zip مقدور است.

کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل

جهت دانلود این طرح لایه باز کارت ویزیت آماده و قابل ویرایش نمایشگاه اتومبیل با فرمت psd و کیفیت بسیار بالا از سایت تخصصی گرافیک و طرح لایه باز وطن فتو پس از مراجعه به ادامه مطلب بر روی دانلود: لینک مستقیم کلیک کنید.

کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل psd
کارت ویزیت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل psd

ادامه مطلب»

هاست دامین سرور